Bạn minh bạch đến đâu – Phần I – Netflix

(Viết tiếng Anh ít người đọc & thảo luận quá, lần này thử viết tiếng Việt. :D)

Năm 2009, Netflix đăng tải lên Slideshare 1 bài thuyết trình mà sau này Facebook COO Sheryl Sandberg nhận xét “có thể là tài liệu quan trọng nhất từ Thung lũng Sillicon” [1]. Tài liệu này, hiện tại vẫn còn trên Slideshare: https://www.slideshare.net/reed2001/culture-1798664 và đã có tới 18 triệu lượt xem, xoay quanh các giá trị văn hoá và tuyển dụng của Netflix . Năm 2014, Patty McCord (Chief Talend Officer) của Netflix đăng bài trên Havard Business Review để bàn về hiện tượng này [2]. … 

 

Tips for hiring right people & building your team

Hiring right people is the most important work you ever do. It is so important that I need to stress:

“Recruiting right OVER Training right” – Tung Dao

In recruiting, what I value most from people is not their skills, their past experience or projects they did. What I look for in people are – no matter what positions I am hiring, be it developer, tester, business analyst:

…