Bạn minh bạch đến đâu – Phần III – Minh bạch trong ra quyết định – Spotify, Linkedin, Agoda

Với những công ty công nghệ có sản phẩm riêng, câu hỏi được đặt ra đầu tiên có lẽ là “Vì sao bạn xây dựng sản phẩm này” – hay nói cách khác: Vấn đề bạn đang muốn giải quyết là gì, và vì sao người dùng nên dùng sản phẩm của bạn.

Khi bạn đã có một sản phẩm cơ bản, câu hỏi tiếp theo được đặt ra là “Vì sao tính năng X cần được xây dựng”. Có nhiều cách tiếp cận câu hỏi này.

Một trong những cách phổ biến, đó là hỏi ý kiến chuyên gia. Các cuộc họp sẽ được tổ chức giữa các chuyên gia (ở nhiều công ty, quản lý được mặc định coi là chuyên gia để tham dự các cuộc họp này) – những người sẽ mang đến dữ liệu và thông tin hữu ích, thảo luận với nhau để tìm ra câu trả lời. Cách làm này rất phổ biến, đến mức người ta không nhận ra những sai lầm dễ đi kèm với nó. … 

 

Our product development approach needs to change

“Golden rules” de-brief

I’m not a believer of “golden rules”: Email are better than phone number for registration; registration is needed before using app; force update is bad so we never do it; big button looks better than small buttons, churn rate is bad thing so don’t ever let it happen, etc. there are two issues with golden rules: First, it disregards the context element in which the rules should apply. Second, as the result of the first one, golden rules are never correct 100%, yet product managers are creating their own versions of rules and debating which rules are “correct”. Third, once believing a golden rule is “correct”, product managers are likely to unconsciously apply it in every kinds of products. …