Bạn minh bạch đến đâu – Phần I – Netflix

(Viết tiếng Anh ít người đọc & thảo luận quá, lần này thử viết tiếng Việt. :D)

Năm 2009, Netflix đăng tải lên Slideshare 1 bài thuyết trình mà sau này Facebook COO Sheryl Sandberg nhận xét “có thể là tài liệu quan trọng nhất từ Thung lũng Sillicon” [1]. Tài liệu này, hiện tại vẫn còn trên Slideshare: https://www.slideshare.net/reed2001/culture-1798664 và đã có tới 18 triệu lượt xem, xoay quanh các giá trị văn hoá và tuyển dụng của Netflix . Năm 2014, Patty McCord (Chief Talend Officer) của Netflix đăng bài trên Havard Business Review để bàn về hiện tượng này [2]. … 

 

Agile questions for coaching your team

Being a Project Manager & Scrum Master in Sigma Solutions, I was in charge of making sure projects run successfully, and Scrum runs smoothly.

In early 2017, I was tasked with a requirement: Instilling Scrum deeper into company’s culture. After some thoughts, I decided to organize an “Agile Understanding Contest” in Sigma – which was later dubbed “Sigmagile”.

Agile Contest in your company. Why?

…