Bạn minh bạch đến đâu – Phần II – Gitlab

Phần 1 có đề cập rằng, trong Handbook của Gitlab có nói

Culture fit is bullshit (Nay đã chuyển thành “Culture fit is a bad excuse”)

(Update: Thật may khi tôi tìm được merge request [1] để chứng minh Gitlab từng viết như vậy trong Handbok – Xem hình dưới)

Culture fit is bullshit

Với nhiều công ty (chẳng hạn Netflix – được đề cập trong phần trước), văn hoá chính là những giá trị cốt lõi của công ty, và đi tìm những người phù hợp văn hoá chính là đi tìm những người sở hữu những giá trị cốt lõi tương đồng.

Gitlab, cũng giống như Netflix, cũng công khai các giá trị cốt lõi và tìm kiếm nhân tài phù hợp với các giá trị cốt lõi, nhưng định nghĩa về văn hoá có phần khác biệt. Ý của Gitlab khi phát biểu “Culture fit is bullshit” thực ra là như sau:

“Chúng tôi không tuyển người dựa trên văn hoá, chọn người này hay người kia chỉ bởi chúng tôi thích được ngồi uống với họ. Chúng tôi tuyển và tưởng thưởng những nhân viên dựa trên những giá trị cốt lõi tương đồng, được chia trẻ trên trang này. Nếu họ được đánh giá dứa trên những giá trị cốt lõi được đề cập, tức là họ đã phù hợp. Chúng tôi muốn đa dạng văn hoá hơn là đồng nhất văn hoá, chẳng hạn văn hoá “coder là đàn ông”. Nói một cách khác, thêm văn hoá, hơn là phù hợp văn hoá” [2]

1 trong những giá trị cốt lõi của Gitlab là minh bạch – và để chứng minh điều đó, Gitlab công khai 2000 trang Emloyee Handbook [3]. Handbook này được cập nhật liên tục, nhân viên nào muốn cập nhật sẽ tạo 1 merge request, và nếu merge request này được chấp thuận, thông tin mới sẽ được cập nhật chính thức.

Cuốn handbook đề cập từ chi tiết nhỏ nhất, chẳng hạn dặn dò nhân viên khi viết email thì mỗi email chỉ nên đề cập 1 vấn đề [4], đến những thứ trừu tượng to tát như giá trị cốt lõi [5].

Gitlab xác định mình là một remote-first company – Nơi mà làm việc từ xa là mặc định đầu tiên. Điều này không khó hiểu khi biết rằng các sản phẩm của Gitlab – phần mềm quản lý source code, phần mềm quản lý dự án, CI/CD – đều đem lại giá trị giúp cho các đội làm việc từ xa dễ dàng hơn. Để tạo ra những sản phẩm thực sự hữu ích cho đối tượng này, Gitlab thực sự cần phải “Eat their own dog food” (xài cây nhà lá vườn) để hiểu trải nghiệm của người dùng, và xây dựng văn hoá của một remote-first company để đặt mình vào hoàn cảnh người dùng. Và với một remote-first company thì tính minh bạch (transparency) và cởi mở (openness) là không thể tách rời.

Điều thú vị ở Gitlab không phải là họ chỉ công khai cuốn Handbook. Họ công khai ngay cả OKRs (Objective & Key Results) theo từng quý của công ty [6]. Đây là phương pháp quản trị theo “Mục tiêu và các kết quả chính” – Đề ra mục tiêu cụ thể và các kết quả chính đo đếm được để đạt được mục tiêu đó. Tôi thực sự sốc khi Gitlab công khai cả OKR của Q4 2018 tại thời điểm này – 25 tháng 11 – tức là khi Q4 vẫn chưa kết thúc [7]. Công ty sẵn sàng công khai, cập nhật liên tục theo thời gian các mục tiêu và kết quả, từ bậc CEO xuống đến các Vice President (VP).

OKR ở Gitlab

Việc công khai handbook và những dữ liệu thực tế như trên thực sự thú vị cho những ai muốn học tập cách vận hành 1 công ty công nghệ ở tầm quốc tế. Nếu bạn muốn biết các cuộc họp đội nhóm ở Gitlab diễn ra như thế nào, có 1 kênh Youtube nơi họ ghi hình, ghi âm và công khai các cuộc họp Sprint Planning, Sprint Review, Sprint Retrospectives. [8]

Có một loại minh bạch khác, tương đối khác biệt so với công khai các thông tin, quy tắc, kết quả, video… như trên, đó là công khai về việc ra quyết định. Một ví dụ đơn giản (nhưng để trả lời thì không hề đơn giản), đó là “Vì sao bạn quyết định xây dựng tính năng (mới) này”.

Bài viết tiếp theo sẽ nói về cách các công ty sản phẩm (Spotify, Agoda, Gitlab, Linkedin..) tiếp cận câu hỏi này.

Disclaimer:

Bài viết này để bày tỏ quan điểm cá nhân và thảo luận, không nhằm mục đích chứng minh cho 1 vấn đề nào là đúng/sai. Tác giả đã cố gắng đưa ra trích dẫn/nguồn cho các luận điểm được đưa ra – tuy nhiên sẽ không dẫn chứng cụ thể đến từng mục, từng dòng, và có thể sẽ có các luận điểm không được trích dẫn, do tác giả từng đọc nhưng không tìm lại được nguồn.

Trích dẫn:

[1] https://gitlab.com/gitlab-com/www-gitlab-com/merge_requests/5182

[2] https://about.gitlab.com/handbook/values/

[3] https://about.gitlab.com/handbook/

[4] https://about.gitlab.com/handbook/communication/

[5] https://about.gitlab.com/handbook/values/

[6] https://about.gitlab.com/company/okrs/2018-q3/

[7] https://about.gitlab.com/company/okrs/2018-q4/

[8] https://www.youtube.com/channel/UCnMGQ8QHMAnVIsI3xJrihhg

Comments

comments

 

Tung Dao

Tung is a Msc. in IT Management from University College Dublin. Tung is currently working in Astro Bhd as Scrum Master.